REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI
Korupcijos prevencija

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis


1,2% parama mokyklai


Pamokų laikas


Pamokų tvarkaraštis


Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Dalykų tvarkaraštis
Pavėžėjimas


Valgiaraštis

Tėvų linija

G P I S
Statistika
Dokumentai

Planavimo dokumentai

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 2021 metų Vaiko gerovės komisijos veiklos planas
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 2021 metų veiklos įgyvendinimo planas
ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS 2021 METŲ MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 2021 m. metodinės veiklos planas
Mokyklos tradiciniai renginiai bei šventės 2021 metais
SOCIALINIO PEDAGOGO 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
MOKYKLOS TARYBOS, MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLA, SKIRTA 2021 m. TIKSLAMS IR UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI
2021 m. Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas
2020 – 2021 m.m. Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo organizavimo priemonių planas
ZARASŲ “SANTARVĖS” PRADINĖS MOKYKLOS MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos Vaiko Gerovės komisijos veiklos planas 2020m.m.
2019-2021 mokslo metų ugdymo planas
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą
ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS 1-4 KLASIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIŲ SKYRIMO Į KLASES (Į GRUPES) TVARKOS APRAŠAS
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos vidaus darbo taisyklės
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos nuostatai

Kiti dokumentai

SPRENDIMAS DĖL ZARASŲ R. TURMANTO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO IR ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
DĖL ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ SĄRAŠO, KURIE PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS
ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos įsvertinimas ir pažanga 2018m.
ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
Spintelių naudojimo taisykles 2017-01-09
Vaikų iki 14 metų mokymo sutartis
Geltonųjų mokyklinių autobusiukų tvarkaraštis.
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz. vaistų naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, tvarka
Mokyklos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka
Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarka
Pirmos pagalbos Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje organizavimo tvarka
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka
„Santarvės“ pradinės mokyklos tarybos nuostatai

Ataskaitos

2020-2021 m.m. II pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2020-2021 m.m. I pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinės diagramos
2020-2021 m.m. I pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2019-2020 m.m. II pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2019 m. Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos direktoriaus veiklos ataskaita
2019-2020 m.m. I pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2019 metų Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos veiklos ir mokyklos vadovo ataskaita

Finansinės ataskaitos

2021m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2021 m. II ketv. Finansinių atąskaitų rinkinys
2021 m. I ketv. Finansinių atąskaitų rinkinys
2021 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys metinis
2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita metinė
2020 m. III ketv. Finansinių atąskaitų rinkinys
2020m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2020m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2020 m. II ketv. Finansinių atąskaitų rinkinys
2020 m. I ketv. Finansinių atąskaitų rinkinys
2020 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinys metinis
2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita metinė
2019 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.pdf
2019 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m.I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2019 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasakaita
2018 m. metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykd. ataskaita
2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinys - metinis
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2017 m. Finansinių ataskaitų rinkinys metinis
2017 metų IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2017 metų III ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys
2017 metų III ketvirčio informacija apie darbo užmokestį
2017 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2017 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2017 metų II ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

Viešieji pirkimai

Patikslintas pirkimu planas 2021 metams
Pirkimu planas 2020 metams
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas
Supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

Archyvas

2016 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2016 m. biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2015 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2015-12-29 finansinių ataskaitų rinkinys
2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Informacija apie darbo užmokestį
Ataskaitų rinkinys 2015-04-27
Ataskaitų rinkinys 2015-04-07