REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI
Korupcijos prevencija

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis


1,2% parama mokyklai


Pamokų laikas


Pamokų tvarkaraštis


Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Dalykų tvarkaraštis
Pavėžėjimas


Valgiaraštis

Tėvų linija

G P I S
Statistika
Pailsėję, paūgėję – pasitinkame Rugsėjį! Skaityti plačiau...
Lietaus grėsmingi debesys nuo pat ryto kesinosi sugandinti Rugsėjo 1 dienos šventę. . .
“Santarvės” pradinės mokyklos antrų – ketvirtų klasių mokinukai į pirmą šventinę pamoką
pirmieji atskubėjo į savo klases. Šventiškai papuoštoje klasėje mažųjų mokinukų nekantriai
laukė mokytojos. Po vasaros atostogų įspūdžiai liejosi per kraštus. Šį kartą klasėse antrų klasių –
ketvirtų klasių mokiniai rinkosi be tėvelių… tėveliai kantriai laukė mokyklos kieme. O
priešmokyklinių grupių ir pirmokų gamta pasigailėjo ir netikėtai pasirodžiusi saulutė leido
Rugsėjo 1-osios šventę pravesti mokyklos kieme. Mokyklos direktorė šiltai pasveikino
jauniausius mokyklos auklėtinius ir jų tėvelius. Mokinukų pasveikinti atvyko Zarasų rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Gaidamavičius, tarybos narys
Ignas Zavadskas. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Utenos apskrities vaiko teisių
apsaugos skyriaus vedėja Irena Gaigalienė mažiesiams mokinukams padovanojo Vaikų
konstitucijos knygeles. Skambant nuotaikingoms dainelėms klasių vadovių vedini mokiniai ir
juos lydintys tėveliai buvo kviečiami į klases. Naujų mokslo metų keliu į Zarasų
“Santarvės”pradinės mokyklos klases žygiuos 370 ir į Turmanto ugdymo skyriaus klasę 8
mokinukai.

Nijolė Ragauskienė
Rugsėjo 1-oji Skaityti plačiau...
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Skaityti plačiau...
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
(projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001).
Vykdymo trukmė – 2017-2020 m.

Tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto metu “Santarvės” pradinė mokykla buvo aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių.
Nuo 2017 metų kovo mėn. iki šių metų, mūsų mokykla, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo aprūpinimo centru, ir ES paramos fondu, dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, kurio metu mokykla modernizavo gamtos ir technologijų mokslų mokymosi aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Pasaulio pažinimas apima visas svarbiausias vaikui visuomeninės (socialinės) ir gamtinės aplinkos sritis. Viena iš tokių sričių yra gamtamokslinis ugdymas. Šiais mokslo metais, nuo gruodžio mėn., vykstant mokymui nuotoliniu būdu, priemonės buvo naudojamos mažiau. Mokytojos rėmėsi mokomaja filmuota medžiaga. StebėjimaI, bandymaI, tyrinėjimai palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje intensyviau buvo naudojamos, mokiniams grįžus mokytis kontaktiniu būdu. Mokiniai matavo vandens, oro temperatūrą, stebėjo augalus, vabaliukus, kirmėlaites padidinamuoju stiklu, mikroskopai leido detaliau tyrinėti stebimų objetų struktūrą, matavo augalų apimtis, dydžius… Gautos priemonės naudojamos per įvairių dalykų pamokas: pasaulio pažinimo, matematikos, fizinio ugdymo. Priemonės saugomos uždarose spintose ir, prireikus jų bandymams, mokytojos iš anksto pasiruošia vykdomai pamokos veiklai. Mokiniams praktinė veikla labai patinka. Praktinė patirtis, naudojant technologines priemones, suteikia gilesnį supratimą apie supančią aplinką, geriau įsimena teikiamą informaciją.
Mokymosi medžiaga patalpinta ČIA


Nijolė Ragauskienė
Mokslo metų baigimo šventė Turmanto skyriuje Skaityti plačiau...
Birželio 15 d. Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos Turmanto skyriuje vyko mokslo metų baigimo šventė. Jaukiai ir spalvingai papuoštoje mokykloje susirinkęs negausus šurmuoliuojantis mokinių būrelis su nekantrumu laukė mokslo metų baigimo įvertinimo. Mokytoja Alicija Kuzmickienė, dirbanti su keturių klasių mokiniu būreliu, paruošė šiltą ir nuotaikingą mokslo metų baigimo šventę. Atvykusi mokyklos direktorė Valerija Palivoda pasveikino mokinius ir mokytoją su sėkminga mokslo metų pabaiga ir įteikė pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus ketvirtokams Denis Kostygov ir Irinai Špilevajai. Sudėtingi buvo šie mokslo metai visiems mokiniams. Džiaugiantis mokiniu stropumu ir atsakingumu šis išbandymas buvo įveiktas. Įgyta patirtis pravers ieškant sprendimų ištikus nenumaitytai padėčiai ir ateityje. Nors viltingai norisi tikėti, kad mokymas bus tik kontaktiniu būdu. O šią dieną norėjosi džiaugtis gyvu bendravimu ir pasididžiavimu, kad mokinukai palypėjo vienu laipteliu aukštyn. Šventiškos akimirkos pasiliks nuotraukose, prisiminimuose ir dėkingumo žodžiuose bei gėlių puokštėse.

Saugios ir sėkmingos vasaros visiems mokiniams, mokytojai ir mokinių tėveliams!!!
Nijolė Ragauskienė
Ketvirtokų Paskutinio skambučio šventė Skaityti plačiau...
Birželio 11 d. mokyklos vidinis kiemelis prisipildė linksmos muzikos ir ketvirtų klasių mokinių klegesio. Keturios ketvirtokų klasės rinkosi į savo paskutinę pamoką – šventę mokyklos lauko klasėje. Karantino diktuojamos sąlygos nesutrukdė šventiškos nuotaikos. Jaukiai ir spalvingai papuoštame kiemelyje atskirai ateinančių kiekvienos klasės mokinių su auklėtoja laukė mokyklos administracija ir tėvai. Priešmokyklinės grupės mokinukai pro savo klasės langus šelmiškai mojavo rankutėmis. Direktorės Valerijos Palivoda iškilmingai skaitomas įsakymas bylojo, kad pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimai bus įteikiami 78 mažiesiams abiturientams. Gausiam ketvirtokų būryje aukštesniuoju lygiu įvertintos keturiolikos mokinių žinios - 4b klasėje: Ovidijaus Ponyčiaus ir Ugniaus Vitarto, 4c klasėje: Dominyko Andrejevo, Beatričės Abramavičiūtės, Kornelijos Bartaškaitės, Juditos Dainytės, Juliaus Ledzinsko, Vitos Saulytės, Arinos Šeršniovaitės, 4d klasėje: Neido Cibulskio, Ugnės Kazlauskaitės, Eiros Krutovos, Einaro Misevičiaus, Akvilės Papučkaitės. Už ypatingai nuoseklų stropumą, aktyvumą, kūrybiškumą atminimo dovanėlės įteiktos: Alionai Ivanovai (4a kl.), Ugniui Vitartui (4b kl.), Juliui Ledzinskui (4c kl.), Ugnei Kazlauskaitei (4d kl.). Už atsakingą, rūpestingą ir nuoširdų darbą ugdant mokinius, mokyklos direktorė padėkojo mokytojoms: Janinai Trimonienei, Daliai Būgienei, Reginai Gecevičienei, Galinai Razmanavičienei.
Pavasarinė saulutė malonia šiluma džiugino kiekvienos klasės atskirai paruoštą kūrybinę kompoziciją. Kiekvienos klasės mokiniai, vadovaujant mokytojai Dianai Skvarčinskaitei, sugiedojo mokyklos himną, džiugino linksmomis dainelėmis, paruoštais muzikiniais kūriniais, eilėmis, sentencijomis. Klasės auklėtojų palinkėjimuose slipėjo daug prasmingų minčių, šiltų atsiminimų, viltingų palinkėjimų, nuoširdžių padėkų mokiniams, tėveliams. Džiugus išskyrimo graudulys tvyrojo visų širdyse... Juk per keturis metus tiek daug patirta, išgyventa, išmokta ir ... užaugta žiniomis, išmintimi, savarankiškumu, sąmoningumu. Vaikystė ketvirtokus jau lydi į kitą amžiaus tarpsnį... Direktorės linkėjimuose dažnai kartojosi žodis „pirmas“,... pirma klasė, mokytoja, mokykla, laimėjimas, nesėkmė, meilė, išdaiga, draugystė, atradimas.... Jis atmintyje išlieka visam gyvenimui. Mokinių atsisveikinimo su mokykla kalbose skambėjo padėkos, šilti, nuotaikingi prisiminimai, atsiprašymai už išdaigas... Gėlių puokštės ir tėvelių šilti dėkingumo žodžiai skirti mokytojams, administracijai, visiems mokyklos darbuotojams už rūpestingą vaikų ugdymą ir priežiūrą patvirtino kaip svarbiausią įvertinimą, kad šioje mokykloje dirba savo darbą mylintys ir atsakingi darbuotojai.

Nijolė Ragauskienė
Atostogų svajonės pildysis bibliotekoje Skaityti plačiau...
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos priešmokyklinukai su mokytoja Jolanta Bagdonavičiene, penktadienį, artėjant Tėvelių sekmadieniui apsilankė Vaikų literatūros skyriuje. Mažieji sužinojo kokios svajonės gali išsipildyti lankantis bibliotekoje. Išsirinkę pačias didžiausias savo vasaros atostogų svajones užrašė ant spalvotų lėktuvėlių. Tėvelių Sekmadieniui ruošdamiesi susiklijavo įvairiažiedes puokštes. Pradžiugins Tėvelius.
Pirmadienio rytą į biblioteką atskubėjo priešmokyklinukų grupė su mokytoja Rasa Dičiūniene. Šiais mokslo metais dėl COVID19 suvaržymų apsilankė pirmą sykį, tai juos domino viskas. Kiekvienas išsirinko labiausiai trokštamą vasaros atostogų svajonę, užrašę ant lėktuvėlių skraidino. Stebėjo kurio toliau nuskris. Vardindami medinės dėlionės (aut. skulptorius M. Jonutis) dalių numerius dėliojo nežinodami ką sudės. Stebėjosi ir džiaugėsi rezultatu. Spėjo pasidžiaugti žaidimais ir žaislais žaidimų kambaryje.
Kad išsirinktos ir ant popieriaus lėktuvėlių užrašytos svajonės išsipildytų jaunieji lankytojai žadėjo vasaros atostogų metu apsilankyti bibliotekoje su tėveliais.


Zina Černovienė, Zarasų viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
Nuotraukos autorės
KELIONĖ Į VASARĄ Skaityti plačiau...
Šią savaitę 2B klasės mokiniai pradėjo kelionę į vasarą. Smagiai nusiteikę susitikome prie mokyklos. Pasiskirstę grupelėmis pirmadienį ir antradienį sportavome Magučių stadione: atlikome apšilimo pratimus, bėgome 400 m. Po to vieni mokiniai žaidė kvadratą, o kiti – futbolą. Apibendrinę ir įsivertinę sportinę veiklą nutarėme atsigaivinti ir išsimaudyti Zarasaičio ežere. Beeidami į paplūdimį kelkraštyje pamatėme melsvai besišypsančias neužmirštuoles ir nusifotografavome prie jų, kad vieni kitų neužmirštumėm vasarą. Ežere mus pasitiko gulbė, kuri mums atėjus nuplaukė tolyn. Tikriausiai mes ją išgąsdinom. Maudėsi tie mokiniai, kuriems leido tėveliai. O ežere braidėme ir taškėmės visi. Buvo smagu ir gaivu. Oras buvo nuostabus. Švietė skaisti saulutė ir šypsojosi mums. Išsimaudę apėjome liepteliu ratą. Ant lieptelio sutikome žveją, kuris mums parodė savo laimikį. Žvejas žuveles geranoriškai išdėliojo ant liepto ir suskaičiavo. Jo kibire buvo septynios kuojos. Mes jam padėkojome ir palinkėjome pagauti labai daug žuvelių. Maudynės tikrai pavyko. Susitvarkę daiktus grįžome prie mokyklos, kur mūsų laukė tėveliai. Buvome truputį pavargę, bet pilni įspūdžių. Labai džiaugėmės susitikę grupelėmis. Nutarėme, kad sekantį kartą eisime maudytis į Didžiosios salos Zaraso ežero paplūdimį...

Įspūdžius užrašė 2B kl.mokytoja Danutė Tumalovičienė
Liaudies kūrybos konkursas „Tradicijų paveldėtojai“ Skaityti plačiau...
Gegužės 29 d. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje įvyko jubiliejinio X respublikinio vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos konkurso „Tradicijų paveldėtojai“ perklausa. Tradiciškai konkurso dalyviai varžėsi dviejose nominacijose – folkloras ir stilizuota liaudies kūryba. Ir vis dėlto organizatoriai atkakliai skatina kolektyvus, o ypač jų vadovus atsigręžti į tikrąsias liaudies tradicijas, kurios buvo saugomos per amžius ir kurias jie paveldėjo iš savo protėvių. Konkurso nominacijos „folkloras“ laureatams suteikiama unikali galimybė dalyvauti šventiniame nugalėtojų koncerte Vilniaus rotušėje. Na, o suaugusiųjų kolektyvai taip pat dalyvauja šiame konkurse, kaip pavyzdys jaunajai kartai su galimybe dalyvauti tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovskije kolokola“.
Konkurso organizatoriai ir rengėjai - Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.


Zarasų „Santarvės“ pradinei mokyklai šiame konkurse, per besitęsiantį karantiną ir gyvai, atstovavo vaikų folkloro ansamblio „Op - ka“ 2 solistės: antrokė Kotryna Samanytė ir ketvirtokė Kornelija Trimonytė. Abi mergaites konkursui paruošė mokytoja Diana Skvarčinskaitė.
Kotryna ir Kornelija šiame konkurse tapo diplomantėmis.

Diana Skvarčinskaitė, vaikų folkloro ansamblio „“Op – ka“ vadovė
Nuotraukos konkurso dalyvių
Projektas ,,Vieno lašelio istorija” Skaityti plačiau...
Ar kada pagalvojote, kad aplink mus gausu mažyčių vandens lašelių? Jie visur – rasoje, rūke, debesyje, ledyne, upėje, ežere, jūroje, vandenyne…
Ar lašelis mėgsta keliauti ir patirti nuotykius? Žinoma!!!
3b ir 3c klasės mokiniai nusprendė dalyvauti asociacijos ,,Gyvoji planeta“ kūrybiniame – ekologiniame projekte ,,Vieno lašelio istorija“. Jie kūrė istorijas apie lašelį, jo patirtus nuotykius. Aplankė Zaraso ežerą. Ant kranto išdėliojo iš akmenukų jų istorijų herojų – laimingą lašelį. Sukurtais darbais dalinosi instagram paskyroje.
Džiaugiamės sėkmingai įvykdę projektą ,,Vieno lašelio istorija“.

3c klasės mokytoja Irena Sabaliauskienė
3b klasės mokytoja Birutė Veličkienė
Mokinių mintys apie renginį „Drūlijos diena NE“ Skaityti plačiau...
Gražią gegužės 20-osios dieną Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 4c klasės mokiniai keliavo į Zarasų viešąją biblioteką, į biblioterapinį renginį.
Viešnia, Daiva Janavičienė, iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos kalbino vaikus, papasakojo apie terapinę pasaką „Pelėda Drūlija ir diena NE“ (autorė Inga Narijauskienė, dailininkė Justė Maldžiūnaitė). Zarasų viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Zina Černovienė skaitė ištraukas iš pasakos, net pasiuvo pasakos veikėją – Drūliją, aptarė, kaip keitėsi emocijos, jausmai nuo švelniai pasakyto žodžio, palaikymo, supratimo...
Vėliau mokiniai piešė ant šviečiančio smėlio stalo pasakos personažus: pelėdą Drūliją, jos draugą žvirblį, dramblį, briedį, voverę.Žaidė kompiuterinį žaidimą, kuris fiksuoja žaidėjo emocinę būseną.
Renginio pabaigoje organizatorės Zina ir Daiva aptarė su mokiniais, kas jiems labiausiai patiko, kas buvo nauja, netikėta...
Julius: Man buvo labai įdomu, kad kompiuteris gali atpažinti tavo emocijas, bet man daugiausiai patiko piešti knygos veikėjų emocijas ant smėlio. Piešimas smėliu labai ramino, nes smėlis labai švelnus.
Brigita: Nežinojau, kad kompiuteris gali rodyti emocijas. Kai piešiau ant smėlio, aš labai nusiraminau. Labai labai patiko pasaka „Pelėda Drūlija ir diena NE“.
Mingailė: Buvo įdomu klausytis terapinės pasakos ir norėjau kuo greičiau sužinoti, kaip ji baigsis.
Judita: Patiko visi užsiėmimai: piešti ant smėlio, klausytis pasakos. Sužinojau, kad kompiuterinė programa gali fiksuoti ir atskirti jausmus.
Gytė: Supratau, kad negerai yra sakyti visiems ir visada NE!
Otilija: Keista, kad kompiuteris gali jausti mūsų jausmus. Buvo labai įdomu (aš išlaikiau kamuoliuką ant lentos).
Dominykas: Labiausiai patiko piešimas ant smėlio: aš piešiau pagrindinius pasakų veikėjus. Įdomus buvo kompiuterinis žaidimas. Jį žaisti buvo sunku.
Emilis: Mane sudomino pasaka apie pelėdą, kuri buvo pikta ir kai jos draugai siūlė pažaisti, ji sakė NE.
Norbertas: Buvo įdomu piešti smėliu, nes tai ramino, žaisti emocijų žaidimą kompiuteriu, klausytis pasakos. Buvo šaunu!
Domantas: Pirmą kartą žaidžiau kompiuteriu emocijų žaidimą, pamačiau grafiką, kaip keitėsi būsena žaidimo metu.

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 4c klasės mokiniai
ir mokytoja Regina Gecevičienė
Nuotraukos Rasos Juršienės
Akcija „MES JŪSŲ NEUŽMIRŠOME!“ Skaityti plačiau...
Gegužės 25 d. Lietuva kartu su visu pasauliu mini Tarptautinę dingusių be žinios vaikų dieną, kurios tikslas – ne tik užjausti tuos, kurių vaikai dingo be žinios, bet ir skatinti užkirsti kelią šiam reiškiniui. Šiandien dalyvavome akcijoje „MES JŪSŲ NEUŽMIRŠOME!“ Su mokiniais diskutavome apie tai, kad nuo dingimo niekas nėra apsaugotas, aptarėme būdus ir galimybes kaip elgtis pasiklydus, kur galima kreiptis pagalbos. Akcijos metu rišome spalvotus kaspinėlius ant medelio Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje. Tikime, kad plaikstydamiesi vėjyje kaspinėliai simbolizuos laukimą ir viltį, primins, kad mes neužmiršome dingusių vaikų ir laukiame jų grįžtančių.

Laimutė Lumbienė, 2c klasės mokytoja
(nuotraukos teksto autorės)