REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI

Pamokų laikas
Pirmokų pamokų laikas:
1 pamoka 8.00 - 8.35
2 pamoka 8.45 - 9.20
3 pamoka 9.40 - 10.15
4 pamoka 10.35 - 11.10
5 pamoka 11.20 - 11.55

2-4 klasių pamokų laikas:
1 pamoka 8.00 - 8.45
2 pamoka 8.55 - 9.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.10 - 11.55
5 pamoka 12.05 - 12.50
Pamokų tvarkaraštis


Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Dalykų tvarkaraštis
Pavėžėjimas


Maitinimas

G P I S
Statistika
BENDRUOMENĖAdministracija:

Valerija Palivoda - direktorė
Nijolė Ragauskienė - direktorės pavaduotoja ugdymui
Jekaterina Kostygova - direktorės pavaduotoja administracinei ir ūkinei veiklai
Daiva Šipelienė - vyr. buhalterė

Mokyklos taryba:

Mokytojai:
Daiva Šileikienė
Zita Aleksandravičienė
Inga Vainiūnienė
Laimutė Lumbienė
Regina Gecevičienė

Tėvai:
Virginija Abramavičienė
Ala Dumbravienė
Edita Kondratavičiūtė
Valentina Biveinienė
Tatjana Malinauskienė

Mokyklos tarybos pirmininkė - Tatjana Malinauskienė
Pirmininko pavaduotoja - Valentina Biveinienė
Tarybos posėdžių sekretorė- Laimutė Lumbienė

Pedagogai:

Valerija Palivoda – aukštasis, rusų kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, direktorė, II kvalifikacinė kategorija, vyresnioji mokytoja
Nijolė Ragauskienė - aukštasis, tikybos, mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Inga Vainiūnienė - aukštasis, pradinės klasės, vyresnioji mokytoja, 1a klasės auklėtoja
Janina Trimonienė - aukštasis, pradinės klasės, mokytoja metodininkė, 1b klasės auklėtoja
Laima Zibolienė - aukštasis, pradinės klasės, vyresnioji mokytoja, 1c klasės auklėtoja
Alina Guntulienė - aukštasis, pradinės klasės, mokytoja metodininkė, 1d klasės auklėtoja

Alicija Dumbravienė - aukštasis, pradinės klasės, mokytoja metodininkė, 2a klasės auklėtoja
Danutė Tumalovičienė - aukštasis, pradinės klasės, mokytoja metodininkė, 2b klasės auklėtoja
Laimutė Lumbienė - aukštasis, pradinės klasės, mokytoja ekspertė, 2c klasės auklėtoja
Sigita Paradnikienė - aukštasis, pradinės klasės, mokytoja metodininkė, 2d klasės auklėtoja

Dalia Kukonenko - aukštasis, pradinės klasės, mokytoja metodininkė, 3a klasės auklėtoja
Birutė Veličkienė - aukštasis, pradinės klasės, mokytoja metodininkė, 3b klasės auklėtoja
Irena Sabaliauskienė - aukštasis, pradinės klasės, mokytoja metodininkė, 3c klasės auklėtoja
Liusė Mažeikienė - aukštasis, pradinės klasės, vyresnioji mokytoja, 3d klasės auklėtoja

Meilė Pimpienė - aukštasis, pradinės klasės, mokytoja metodininkė, 4a klasės auklėtoja
Dalia Būgienė - aukštasis, pradinės klasės, vyresnioji mokytoja, 4b klasės auklėtoja
Regina Gecevičienė - aukštasis, pradinės klasės, mokytoja metodininkė, 4c klasės auklėtoja
Galina Razmanavičienė - aukštasis, pradinės klasės, mokytoja metodininkė, 4d klasės auklėtoja

Larija Savičenko - aukštasis, priešmokyklinės grupės pedagogė, mokytoja metodininkė
Jolanta Bagdonavičienė - aukštasis, priešmokyklinės grupės pedagogė, mokytoja metodininkė
Daiva Šileikienė - aukštasis, priešmokyklinės grupės pedagogė, vyr. mokytoja
Jurgita Lizunovienė – aukštasis, anglų k., vyresnioji mokytoja
Diana Skvarčinskaitė – aukštasis, muzika, vyresnioji mokytoja
Dalia Antanavičienė – aukštasis, logopedė metodininkė
Daina Borisevičienė – aukštasis, specialioji pedagogė, metodininkė
Mariana Šeršniovienė – aukštasis, socialinė pedagogė
Zita Aleksandravičienė – aukštasis, psichologė
Nina Aleknevičienė - aukštasis, prailgintos dienos grupės auklėtoja