REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI

2% parama mokyklai


Pamokų laikas


Pamokų tvarkaraštis


Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Dalykų tvarkaraštis
Pavėžėjimas


Valgiaraštis

G P I S
Statistika
Gabių mokinių apdovanojimai Skaityti plačiau...
Baigiantis mokslo metams Zarasų rajono savivaldybėje vyko rajono mokyklų gabių mokinių apdovanojimo šventė. Šiais metais mūsų mokyklos trys ketvirtos klasės mokiniai buvo pagerbti iškilmingoje šventėje. Džiaugiamės ir didžiuojamės 4c klasės mokine Rugile Aksiutovaite, (mokytoja Laimutė Lumbienė), kuri Valstybės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos respublikiniame vaikų piešinių konkurse „Kaip įsivaizduoji vaiko teisių gynėja“ laimėjo trečiąją vietą, 4d klasės mokiniais: Gabija Tvardauskaite ir Edvinu Mackevič (mokytoja Sigita Paradnikienė), kurie respublikiniame mokinių kūrybinių darbų parodoje – konkurse „Menu mįslę keturgyslę“ tapo laureatais. Visus rajono mokyklų mokinius, mokytojus ir tėvelius sveikino rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, švietimo ir kultūros vedėjas Stanislovas Kaulavičius. Žaismingai ir nuoširdžiai susirinkusius pasveikino patys mažiausieji – „Lakštingalos“ mokyklos dainorėliai, (vadovė Rima Vaicekauskienė) ir mūsų gausus antrų klasių mokinių ansamblis, (vadovė Diana Skvarčinskaitė). Kantrus, kūrybiškas mokinių ir mokytojų darbas dovanoja sėkmę ir laimėjimo džiaugsmą. Linkime ir ateityje kuo įdomesnių veiklų visiems mokiniams ir juos mokantiems pedagogams ir tikimės, kad gabių mokinių būrys tik didės.

Nijolė Ragauskienė
Pirmosios pagalbos pamokėlės Skaityti plačiau...
Vykstant saugaus elgesio savaitei „Saugus esu, kai žinau“ mokyklos sveikatos specialistė Regina Antipova vedė III –IV klasių mokiniams pirmos pagalbos pamokėles. Jie buvo mokomi kaip elgtis atsitikus nelaimei, kokiu numeriu skambinti pagalbos tarnyboms ir kokius pirmosios pagalbos veiksmus galėtų atlikti, kol atvyks medikai. Mažieji gelbėtojai praktiškai išbandė nukentėjusiojo draugo žaizdos tvarstymą, lūžusios rankos įmobilizavimą, pirmos pagalbos suteikimą užspringus, kaip atlikti dirbtinį kvėpavimą ir kt. Įgytos pirmosios pagalbos teikimo žinios ir įgūdžiai mokiniams padeda suvokti savisaugos ir atsakomybės už save ir kitus pojūtį. Mokiniai noriai vykdė užduotis, klausinėjo, domėjosi, kaip elgtis įvykus traumai, prisiminė saugaus elgesio taisykles gamtoj, prie vandens, su buitine technika.

Nijolė Ragauskienė
Civilinės saugos funkcinės pratybos Skaityti plačiau...
Gegužės mėnesio paskutinę savaitę „Santarvės“ pradinėje mokykloje vyko Saugaus elgesio savaitė „Saugus esu , kai žinau“. Pagal atskirą planą vyko eilė pamokėlių, edukacinių veiklų, kurių metų mokiniai pakartojo saugaus elgesio taisykles gatvėje, prie vandens, mokėsi teikti pirmąją pagalbą ir kartu su visa mokyklos bendruomene dalyvavo civilinės saugos mokyklos lygio funkcinėse pratybose. Pratybų tikslas buvo įvertinti Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos bendruomenės pasirengimą, susidarius ekstremaliai situacijai, reaguoti į galimų įvykių eigą, patikrinti informacijos rinkimo ir perdavimo tvarką ir gebėjimą užtikrinti mokinių, pedagoginių darbuotojų, techninio personalo saugų evakavimą. Pratybose dalyvavo stebėtojai: Alvydas Šapalas - Zarasų rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausias specialistas, Ingrida Indriūnaitė - NVSC Zarasų skyriaus vedėja, Audrius Bolisas - Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyr. inspektorius, Arūnas Daunoravičius - Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektorius, priešgaisrinės saugos tarnybos komanda. Inscenizuotame įvykyje buvo panaudotos neaiškios kilmės dujos mokyklos patalpose. Išgirdus pavojaus signalą visi mokiniai, pedagoginiai darbuotojai ir mokyklos personalas operatyviai paliko mokyklos patalpas ir tvarkingai susirinko nurodytoje susirinkimo vietoje. Klasių mokytojai pranešė pratybų koordinatoriui – mokyklos direktorei Valerijai Palivodą apie mokinių saugų išvedimą. Atvykusi priešgaisrinės saugos komanda patikrino patalpas, likvidavo pavojaus židinį ir leido grįžti į pamokas. Pratybose dalyvavo 384 mokiniai, 26 pedagoginiai darbuotojai ir 5 personalo nariai. Po pratybų susirinkusi stebėtojų ir vykdytojų komanda aptarė pratybų eigos rezultatus. Džiugu, kad įvertinimai buvo teigiami, nepastebėta jokių nesklandumų vykdant pratybas. Praktiškai pakartotos saugos taisyklės formuoja įgūdžius, kaip vertėtų elgtis įvykus ekstremaliam įvykiui.

Nijolė Ragauskienė
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
funkcinių pratybų vadovas
Just Dance ir šešėlių teatras Skaityti plačiau...
Paskutiniosios mokslo metų savaitės trečiadienį Vaikų literatūros skyriuje apsilankė dvi santarviečių klasės. Norėjo susipažinti su šešėlių teatru ir skaitmenine paslauga Just Dance.
Pirmokėliai su mokytoja Dalia Kukonenko ir antrokai su mokytoja Galina Razmanavičiene klausydamiesi bibliotekininkės Zinos Černovienės pasakojimo sužinojo kokių medžiagų, priemonių tam reikia, kaip tokiame teatre vaidinama. Patys pabandė tapti šio teatro aktoriais. Miaukė katinėlis, meška riaumojo, stūgavo vilkas. Visi labai stengėsi, nors pripažino, kad būti tokio teatro aktoriais nelengva. Ne visų „klausė“ metaliniai virbai su personažais, o ir vieta prie mirioramos ekrano teko dalintis, sekti pasakotojo skaitomą tekstą. Bet nauja patirtis visada praverčia, Kai kurie dalyviai lanko mokytojos Dalios Kukonenko vadovaujamą teatro studiją ir jau turi praktinių įgūdžių vaidindami kitokiame teatre, tai nauja kitokia patirtis taip pat bus naudinga.
Antroji veikla – pažintis su nauja skaitmenine paslauga Just Dance. Dalyviai patys rinkosi šokius, skirstėsi grupelėmis, šoko, džiaugėsi asmeniniais rezultatais.
Deja, nors ir nenoriai, bet teko atsisveikinti. Bėgantis laikas kvietė grįžti į mokyklą.
Bibliotekos siūlomomis skaitmeninėmis ir kitokiomis paslaugomis moksleiviai galės pasinaudoti vasarą.

Zina Černovienė, Zarasų viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
Nuotraukos autorės
„Nerūkyk – šiandien. Pasaulinė diena be tabako!“ Skaityti plačiau...
Gegužės 31-oji - Pasauline diena be tabako, kurios tikslas saugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo bei pasyvaus rūkymo sukeliamų pavojų.
Mūsų mokykloje vyko renginys „Nerūkyk – šiandien. Pasaulinė diena be tabako!“. Renginį organizavo sveikatos priežiūros specialistė Regina Antipova, psichologė Zita Aleksandravičienė. Specialistės mokiniams papasakojo apie rūkymą, jo žalą sveikatai, skatino užsiimti įdomesne veikla. Sportas, įvairūs būreliai, užsiėmimai yra sveikiau ir naudingiau kiekvienam mokiniui. Mokiniai gamino plakatus, piešė, žaidė žaidimui, rašė šūkius prieš rūkymą ir už sveiką rytojų, be tabako dūmų! 3D ir 4C klasių mokiniai dalyvavo bendrose diskusijose, dirbo grupėse ir atsakė į pateiktus klausimus apie rūkymo žalą sveikatai. Klasių grupės buvo labai aktyvios ir sumanios. Nugalėtojais tapo visi pamokoje dalyvavę mokiniai gavo po tušinuką.Tikėtina, kad pamokos ,, Nesurūkyk savo sveikatos” metu įgytos žinios apie rūkymo žalą bus naudingos jaunų žmonių gyvenime. Pamokos pabaigoje teisingus atsakymus pakomentavo stendas ,,Rūkymui -NE”.

Viktorija Novodvorskienė
Nuotraukos Zitos Aleksandravičienės
„PASAKAITĖ“ Skaityti plačiau...
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos Neformaliojo ugdymo programos „Pasakaitė“ veikloje dalyvavo 28 1 – 4 klasių mokiniai. Šių mokslo metų „Pasakaitės“ veikla buvo įvairi.
Dirbdami pagal šią programą, vaikai lavino savo tartį ( ypač tai buvo aktualu pirmokams ir antrokams) greitakalbių pagalba, mokėsi kurti trumpus etiudus, dainavo, kūrė šokius, vaidindami mokėsi sceninės kultūros bei pagarbos vienas kitam, o, svarbiausia, žiūrovams. Buvo suvaidinti etiudai „Geri darbai visada šalia“, „Vilkas ir ožiukai“ bei „Kaip vilkas duonos užsimanė“. Savo darbus pristatėme ne tik mokyklos bendruomenei, bet ir pradžiuginome Zarasų socialinės globos namų gyventojus. Bendraudami su šiais žmonėmis dalijomės atjauta, sėmėmės gerumo. Dalyvavome teatriniame renginyje „Neišauk iš teatro“, kuris vyko Zarasų kultūros centre. Spektakliuką „Geri darbai visada šalia“ pristatėme respublikiniame „ Teatrų festivalyje“, kuris vyko Vilniuje. Pelnėme nominaciją už temos aktualumą, kiekvienas dalyvis gavo dovanų Rūtos Montvilaitės knygelę „Septyni paukščių įstatymai“,vaišinosi kvapniais keksiukais. Renginio pabaigoje visi dalyviai buvo pakviesti į nemokamą „Mokslinių eksperimentų laboratoriją“, kur visi netekę žado stebėjome įvairius eksperimentus su skystu azotu bei sausu ledu. Eksperimentus vedė Vilniaus universiteto chemijos fakulteto studentai.
Užsiėmimų bei kelionių metu buvo ugdomos komunikavimo, socialinės kompetencijos.

Neformaliojo ugdymo programos “Pasakaitė” vadovė
Dalia Kukonenko
Zarasų Santarvės pradinės mokyklos 3 a klasės mokinių apsilankymas Teismo Zarasų rūmuose Skaityti plačiau...
Pasaka „Dangus griūva“ šešėliais Skaityti plačiau...
Teatras – viena iš kultūrinės vaikų edukacijos formų. Su teatro istorija, formomis Zarasų viešosios bibliotekos specialistai, dirbantys su vaikais susipažino dalyvaudami seminare organizuotame Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdančios projektą „Lėlių teatras – kultūrinei vaikų edukacijai“.
Bibliotekininkai, dalyvavę seminare ir kūrybinėse dirbtuvėse patys organizavo teatro edukacijas vaikams. Zarasų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje gegužės 29-30 dienomis vyko šešėlių teatras pagal lietuvių liaudies pasaką „Dangus griūva“. Moksleiviams bibliotekininkė Zina Černovienė priminė daugeliui jau girdėtą pasaką, supažindino su personažais, pasiūlė pasiskirstyti vaidmenis. Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 2-4 klasių ir 4c klasės mokiniams buvo smalsu sužinoti kam reikalinga žvakė, kodėl patalpa užtamsintais langais, kaip juda pasakos personažai pritvirtinti ant metalinių lazdelių.
Maksimas, Igoris, Aurelijus, Viktorija, Maksimas M., Jokūbas, Jelena, Andrėja, Andrius ir Lorenas pirmą kartą vaidino šešėlių teatre. 4c klasės moksleiviams tai buvo taip pat nauja patirtis, nors šią pasaką jie jau buvo vaidinę kitaip.
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Lėlių teatras – kultūrinei vaikų edukacijai“ remia Lietuvos kultūros taryba.

Zina Černovienė, Zarasų viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
Nuotraukos autorės ir Dainos Borisevičienės
Eksursija prie Čičirio ežero Skaityti plačiau...
Gegužės 14 d. pirmokai iš a ir b klasės nuvyko į Antazavės seniūnijoje esančią Čičirio kaimo sodybą „Čičiriai“. Eskursantus pasitiko sodybos šeimininkė Aušra su savo ištikima komanda. Mokinukai grožėjosi nuostabiomis ežero pakrantėmis, rungtyniavo, žaidė mini golfą, šaudė iš lanko, drąsiausieji lipo alpinistų sienele. O smagiausia rungtis buvo tinklinis, kurį žaidė su pagalvėmis... Vyko žaismingas ir nuotaikingas mūšis.
Prižaidusius ir pavargusius svečius šeimininkai vaišino firminiu patiekalu – ant laužo kazano puode virtas plovas. Įspūdžiai prie laužo liejos per kraštus. Pažintinė veikla su „Čičirių“ sodybos šeimininkais įsimins ilgam.Mokytojos:
Birutė Veličkienė
ir Irena Sabaliauskienė
Konkursas „Olimpis 2018-2019“ Skaityti plačiau...
Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl daugelis mokinių turi silpnus mokymosi rezultatus, yra motyvacijos stoka. Pagrindinis edukacinių konkursų „Olimpis“ tikslas yra sudominti mokinius mokomaisiais dalykais ir skatinti ir mokinių mokymosi motyvaciją. Dalyvaudami konkursuose, mokiniai gali patikrinti savo žinias, pakartoti mokomųjų dalykų medžiagą. Kadangi konkursai vyksta internetu, jie lavina mokinių darbo kompiuteriu įgūdžius. Po konkurso mokytojai gali peržiūrėti savo mokinių atsakymus ir nustatyti temas, kuriose jie turi spragų. Konkursuose „Olimpis“ gali dalyvauti 1-12 klasių mokiniai. Pradinių klasių mokiniams yra skirti penki konkursai: lietuvių k., matematikos, pasaulio p., informacinių technologijų ir anglų k.
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 1a, 3a, 3d ir 4c klasių mokiniai, paskatinti mokytojų D. Kukonenko, I.Vainiūnienės, A. Guntulienės ir L. Lumbienės, išbandė savo jėgas edukaciniuose konkursuose „Olimpis 2018-2019“ rudens ir pavasario sesijose. Viso dalyvavo 35 mokiniai. Rezultatais džiaugėsi ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir jų tėveliai. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, rašikliais bei pamokų tvarkaraščiais. Mokiniai, kurie surinko 80-100 taškų, gavo diplomus, o šimtukininkai pasipuošė ir konkuro medaliais. Medalius gavo: Airida Augulytė (1a), Tėja Černovaitė (1a), Darius Kuosa (1a), Gabrielė Jankauskaitė (1a), Kontryna Gelūnaitė (1a), Večeslavas Čuvykinas (4c), Dovydas Paurys (4c).

Mokytoja Dalia Kukonenko
Nuotraukų autorius Vasilijus Kukonenko
Raštingumo konkurso rezultatai Skaityti plačiau...
Trečių ir ketvirtų klasių mokinių lietuvių kalbos konkurse „Rašau diktantą“, kuris vyko vasario 27 d. dalyvavo per 40 mokinių. Pirmąją vietą trečių klasių mokinių tarpe užėmė 3d klasės mokinė Adelija Bulyginaitė, (mokytoja Alina Guntulienė). Antrąją ir trečiąją vietas pasidalino 3a klasės mokiniai: Marija Šipelytė ir Motiejus Vaitkevičius, (mokytoja Inga Viniūnienė). Ketvirtų klasių mokinių tarpe sėkmingiausiai diktantą parašė 4a klasės mokinė Lėja Zajančkauskaitė (mokytoja Alicija Dumbravienė). Antroji vieta atiteko 4c klasės mokinei Godai Borodulinai (mokytoja Laimutė Lumbienė). Trečiąją vietą pasidalino dvi ketvirtokės: 4b klasės mokinė Liana Angelina Morozova (mokytoja Danutė Tumalovičienė) ir Valentina Malinauskaitė (mokytoja Alicija Dumbravienė). Geriausiai parašiusi diktantą 4a klasės mokinė Lėja Zajančkauskaitė kovo 2 d. vyko į respublikinį konkursą, kuris vyko Jonavos pradinėje mokykloje. Nors prizinės vietos neužėmė, bet garbingai atstovavo mūsų mokyklą. Už nuvežimą į respublikinį konkursą nuoširdžiai dėkojame Lėjos tėveliams.
Rajono mokyklų trečių ir ketvirtų klasių lietuvių kalbos konkursas „Mažasis diktantas“ vyko balandžio 3 d.
Sėkmė lydėjo mūsų mokyklos 3a klasės mokinę Mariją Šipelytę, kuri tapo šio konkurso nugalėtoja. Trečiąją vietą užėmė 3a klasės mokinė Evita Jurevičiūtė ir 3b klasės mokinė Viktorija Goriunova (mokytoja Janina Trimonienė). Ketvirtų klasių tarpe trečiąją vietą užėmė 4a klasės mokiniai: Lėja Zajančkauskaitė ir Danielius Vaitonis.
Sveikiname konkurso dalyvius ir nugalėtojus. Dėkojame mokytojoms už nuoširdų rūpestį, ruošiant mokinius mokykliniam, rajoniniam ir respublikiniam konkursui.


N. Ragauskienė