REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI
Korupcijos prevencija

1,2% parama mokyklai


Pamokų laikas


Pamokų tvarkaraštis


Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Dalykų tvarkaraštis
Pavėžėjimas


Valgiaraštis

Tėvų linija

G P I S
Statistika
E-BENDRAVIMO IŠŠŪKIAI IR KAIP JUOS ĮVEIKTI Skaityti plačiau...
Karantino metu visas mokymosi procesas ir bendravimas persikėlė į internetą, kuris tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Nuotolinis bendravimas gali būti įdomi patirtis, tačiau taip bendraujant galima susidurti ir su skaudinančiu elgesiu bei elektroninėmis patyčiomis. Elektroninės patyčios – tai agresyvus ir tyčinis elgesys, kuriuo siekiama pažeminti, įskaudinti, išgąsdinti kitą/us. Jos gali vykti elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių svetainėse, socialiniuose tinkluose, o taip pat naudojant mobiliuosius telefonus. Elektroninės patyčios yra žalingesnės už įprastas patyčias, nes vaizdo medžiaga internete išlieka labai ilgai ir gali būti prieinama dideliam vartotojų skaičiui. Vaikai savo tėvams dažniausiai nėra linkę pasakoti apie skaudžias patirtis internete dėl tam tikrų priežasčių, nes galvoja, kad patys yra kalti, abejoja, ar tėveliai supras, bijo, kad bus apribotas jų naudojimasis kompiuteriu ar telefonu.
Kaip to išvengti? Susidūrus su elektroninėmis patyčiomis, labai svarbu, kad vaikas neliktų vienas ir sulauktų tėvų pagalbos. Suaugusieji gali rasti reikalingus atsakymus, kaip pastebėti, ar vaikas patiria elektronines patyčias, kaip jį apie tai prakalbinti, ką daryti ir ko svarbu nedaryti, kokių veiksmų imtis, jei vaikas pats tyčiojasi iš kitų arba stebi elektronines patyčias, ir daugelį kitų nuorodoje: http://bepatyciu.lt/tevams/
Parengta remiantis emocinės paramos tarnybos vaikams ir paaugliams „Vaikų linija“ pateikta informacija.

Zarasų Santarvės pradinės mokyklos psichologė
Zita Aleksandravičienė
Sveikinimas Skaityti plačiau...
PSICHOLOGINĖ PAGALBA Skaityti plačiau...
Karantino metu psichologinė pagalba mokiniams, tėvams/globėjams, mokytojams bus teikiama nuotoliniu būdu. Registruotis darbo dienomis 8.00-15.00 val. per Tamo dienyno pranešimo sistemą, Viber, Messenger ( Zita Aleksandravičienė), el. paštą: zitaaleks@gmail.com trumpai apibūdinant kreipimosi priežastį. Bus derinamas konsultacijų laikas ir informuojama kokiu būdu jos teikiamos.Zarasų Santarvės pradinės mokyklos psichologė
Zita Aleksandravičienė
Dėl nemokamo maitinimo Skaityti plačiau...
Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai administracinei ir ūkinei veiklai, socialinei pedagogei, vyr. virėjai pavesta organizuoti maisto davinių išdavimą nemokamą maitinimą gaunantiems mokyklos mokiniams nuo 2020-03-16 d. karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu.

Mokyklinio autobuso vairuotojas įpareigotas pristatyti mokykliniu autobusu maisto davinius mokiniams, gyvenantiems kaime, Zarasų miesto mikrorajone, daugiavaikėms šeimoms.

Užtikrinant mokyklos darbuotojų ir maisto gavėjų saugumą, 1-4 klasių, priešmokyklinių grupių mokytojos įpareigotos informuoti mokinių tėvus dėl konkrečios dienos, laiko, vietos, kur bus dalinami maisto daviniai (apie konkrečius grafikus bus pranešta atskirai elektroniniais laiškais, telefonu).

Mieste gyvenantiems mokiniams ir jų tėvams maisto daviniai išduodami mokyklos kieme iš valgyklos pusės.

Mokyklos administracija
TVARKOS APRAŠAS Skaityti plačiau...
ZARASŲ “SANTARVĖS” PRADINĖS MOKYKLOS MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS
pedagoginių specialistų ugdymo proceso organizavimas Skaityti plačiau...
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos pedagoginių specialistų ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu
nuo 2020-03-30

ugdymo proceso organizavimas Skaityti plačiau...
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu nuo 2020-03-30


NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMO INFORMACIJA IR REKOMENDACIJOS Skaityti plačiau...
NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMO INFORMACIJA IR REKOMENDACIJOS

Kovo 13 dieną mokiniams prasidėjo pavasario atostogos. Mokyklos mokytojai dirba nuotoliniu būdu, ruošiasi šiam darbui su mokiniais nuo kovo 30 dienos. Mokykloje yra minimalus kiekis darbuotojų. Tėvelių, mokinių ir kitų bendruomenės narių taip pat prašome į mokyklą neiti ieškoti vadovėlių, pratybų ar kitų priemonių. Visais klausimais, susijusiais su tolesniu mokymusi, Jus informuos klasių mokytojai elektroninio dienyno TAMO pranešimais ar kitomis komunikacijos priemonėmis. Kitiems mokyklos pedagoginiams darbuotojams taip pat galite skambinti ar rašyti TAMO dienyne ar elektroniniais paštais.
Dirbdami nuotoliniu būdu pedagogai užsiima savišvieta, rengia metodines priemones, planuoja būsimas ugdomąsias veiklas, kurias vykdys nuotoliniu būdu, išklauso pasiūlytus seminarus dėl nuotolinio darbo organizavimo panaudojant įvairias platformas, domisi šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir aktualijomis, rengia individualias ir diferencijuotas užduotis mokiniams ir kt.
Šiuo metu ruošiamasi nuotolinio mokymosi proceso įgyvendinimui.
(Kovo 13-27 dienomis užduotys nuotoliniu būdu atostogaujantiems mokiniams nebus siunčiamos.)
Mokyklos administracija ir personalas dirba nuo 8.00 iki 16.00 val.
Kitu laiku mokykla bus užrakinta. Bendravimas vyks nuotoliniu būdu:
Direktorė: tel. 861215262,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: tel.860115483
Mokyklos raštinė: tel. 838551904
Bendras mokyklos el. paštas: santarves.mok@zarasai.lt
TAMO dienyno administratorius: tel.860037474, el.paštas: s.bartaska@gmail.com

Rekomenduojamos veiklos namuose:
• Nemokamai naudokitės „EDUKA klase“ karantino metu. Prisijungti galite „EDUKA klasėje“ https://klase.eduka.lt/.
• EMA informuoja, kad visų mokyklų mokytojai ir mokiniai www.emapamokos.lt turiniu galės naudotis nemokamai ir neribotai jau nuo kovo 12 dienos.
*Apie pasirinktą Jūsų klasei mokymosi platformą Jus informuos klasių mokytojai elektroninio dienyno TAMO pranešimais ar kitomis komunikacijos priemonėmis.
• Įvairiausios el. mokymo priemonės https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/

Rekuomenduojama informacija mokinių tėveliams:
• Ruošiantis mokytis nuotoliniu būdu, prašom aktyviai bedrauti su klasės mokytoja Jums priimtinu būdu.
• Mokytis drauge su vaikais paruoškite tinkamą mokymuisi aplinką.
• Sudarykite vaikams sistemingą dienos darbotvarkę, (fizinis aktyvumas, žaidimai, bendra veikla namuose, įprastinių pareigų vykdymas yra būtinas protinei ir socialinei veiklai).
• Padėkite mokytojams įjungti vaikus į nuotolinį mokymą, pasiteiraukite, kokias užduotis turi atlikti, pasidomėkite, kaip vaikams sekasi.


Rekomenduojama informacija mokytojams:
* Derinkite mokinių mokymuisi skirtas skaitmenines ir kitas turimas informacines priemones.
* Informuokite mokinių tėvelius, kad būsime pasiekiami susitartu būdu nuo 8.00 val iki 13.00 val. (Pamokos pagal dienos tvarkaraštį).
* Apmąstykite vertinimą nuotoliniu būdu . Jis turi būti aiškiai suprantamas mokiniams ir mokinių tėveliams. Svarbu fiksuoti, kad vyksta aktyvi veikla bendraujant su mokiniais.
* Sėkmingas nuotolinis mokymas įmanomas tik aktyviai bendraujant su mokinių tėveliais.

Sekite mokyklos administracijos informaciją
Svarbi informacija Skaityti plačiau...
Gimtųjų žodžių apkabintas Skaityti plačiau...
Gimtųjų žodžių apkabintas,
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
Kas moka žodį – randa kelią
Visur ir visada. (Justinas Marcinkevičius)
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30 - metį mokyklos bendruomenė nusprendė paminėti prie apžvalgos rato Zaraso ežero pakrantėje. Įspūdinga mokinių eisena atkreipė daugelio zarasiečių dėmesį. Ši vieta esanti šalia Zarasų krašto muziejaus, buvusios gimnazijos pastato byloja apie zarasiečių siekį būti laisvais, kalbėti lietuvių kalba, didžiuotis savo praeities istorija, žavėti gamtos grožiu. Šalia plevėsuojančios trispalvės išsirikiavę pradinukai iškilmingai sugiedojo Tautinę giemę. Mokyklos direktorė Valerija Palivoda pasveikino visus su džiugiu istoriniu įvykiu. Atkreipė dėmesį, kodėl svarbu džiaugtis ir didžiuotis savo krašto istorija, žmonių nuopelnais, prisiminti savo tėvų, senelių siekį būti išsilavinusiais, dorais ir darbščiais žmonėmis. Kovo 10 dieną minėjom Justino Marcinkevičiaus 90 metų gimimo sukaktį. Poeto eiles skaitė muzikos mokytoja Diana Skvarčinskaitė. Trečiokė Aliona atliko dainą “ Duonelės žodžiai”, o ketvirtokė Goda padainavo “Mano Vytis ir trispalvė”. Visus mokinius suvienijo daina “Čia gimtinė Lietuva”. Po žvalgos ratą išsiskirstę mokiniai sukomponavo simbolinę “Tautos žiedo” kompoziciją, kurią įamžino nuotraukose tėveliai, praeinantys ir pravažiuojantys zarasiečiai.

N. Ragauskienė
Dėmesio!!! Skaityti plačiau...

Siekiant sustabdyti viruso plitimą pakeistas mokinių atostogų grafikas:

Nuo 2020 m. kovo 13 iki kovo 27 d. yra mokinių pavasario atostogos.


Ministro įsakymas


Pagarbiai
Mokyklos administracija