REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI
Korupcijos prevencija

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis


1,2% parama mokyklai


Pamokų laikas


Pamokų tvarkaraštis


Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Dalykų tvarkaraštis
Pavėžėjimas


Valgiaraštis

Tėvų linija

G P I S
Statistika
NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMO INFORMACIJA IR REKOMENDACIJOS Skaityti plačiau...
NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMO INFORMACIJA IR REKOMENDACIJOS

Kovo 13 dieną mokiniams prasidėjo pavasario atostogos. Mokyklos mokytojai dirba nuotoliniu būdu, ruošiasi šiam darbui su mokiniais nuo kovo 30 dienos. Mokykloje yra minimalus kiekis darbuotojų. Tėvelių, mokinių ir kitų bendruomenės narių taip pat prašome į mokyklą neiti ieškoti vadovėlių, pratybų ar kitų priemonių. Visais klausimais, susijusiais su tolesniu mokymusi, Jus informuos klasių mokytojai elektroninio dienyno TAMO pranešimais ar kitomis komunikacijos priemonėmis. Kitiems mokyklos pedagoginiams darbuotojams taip pat galite skambinti ar rašyti TAMO dienyne ar elektroniniais paštais.
Dirbdami nuotoliniu būdu pedagogai užsiima savišvieta, rengia metodines priemones, planuoja būsimas ugdomąsias veiklas, kurias vykdys nuotoliniu būdu, išklauso pasiūlytus seminarus dėl nuotolinio darbo organizavimo panaudojant įvairias platformas, domisi šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir aktualijomis, rengia individualias ir diferencijuotas užduotis mokiniams ir kt.
Šiuo metu ruošiamasi nuotolinio mokymosi proceso įgyvendinimui.
(Kovo 13-27 dienomis užduotys nuotoliniu būdu atostogaujantiems mokiniams nebus siunčiamos.)
Mokyklos administracija ir personalas dirba nuo 8.00 iki 16.00 val.
Kitu laiku mokykla bus užrakinta. Bendravimas vyks nuotoliniu būdu:
Direktorė: tel. 861215262,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: tel.860115483
Mokyklos raštinė: tel. 838551904
Bendras mokyklos el. paštas: santarves.mok@zarasai.lt
TAMO dienyno administratorius: tel.860037474, el.paštas: s.bartaska@gmail.com

Rekomenduojamos veiklos namuose:
• Nemokamai naudokitės „EDUKA klase“ karantino metu. Prisijungti galite „EDUKA klasėje“ https://klase.eduka.lt/.
• EMA informuoja, kad visų mokyklų mokytojai ir mokiniai www.emapamokos.lt turiniu galės naudotis nemokamai ir neribotai jau nuo kovo 12 dienos.
*Apie pasirinktą Jūsų klasei mokymosi platformą Jus informuos klasių mokytojai elektroninio dienyno TAMO pranešimais ar kitomis komunikacijos priemonėmis.
• Įvairiausios el. mokymo priemonės https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/

Rekuomenduojama informacija mokinių tėveliams:
• Ruošiantis mokytis nuotoliniu būdu, prašom aktyviai bedrauti su klasės mokytoja Jums priimtinu būdu.
• Mokytis drauge su vaikais paruoškite tinkamą mokymuisi aplinką.
• Sudarykite vaikams sistemingą dienos darbotvarkę, (fizinis aktyvumas, žaidimai, bendra veikla namuose, įprastinių pareigų vykdymas yra būtinas protinei ir socialinei veiklai).
• Padėkite mokytojams įjungti vaikus į nuotolinį mokymą, pasiteiraukite, kokias užduotis turi atlikti, pasidomėkite, kaip vaikams sekasi.


Rekomenduojama informacija mokytojams:
* Derinkite mokinių mokymuisi skirtas skaitmenines ir kitas turimas informacines priemones.
* Informuokite mokinių tėvelius, kad būsime pasiekiami susitartu būdu nuo 8.00 val iki 13.00 val. (Pamokos pagal dienos tvarkaraštį).
* Apmąstykite vertinimą nuotoliniu būdu . Jis turi būti aiškiai suprantamas mokiniams ir mokinių tėveliams. Svarbu fiksuoti, kad vyksta aktyvi veikla bendraujant su mokiniais.
* Sėkmingas nuotolinis mokymas įmanomas tik aktyviai bendraujant su mokinių tėveliais.

Sekite mokyklos administracijos informaciją