REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI

2% parama mokyklai


Pamokų laikas


Pamokų tvarkaraštis


Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Dalykų tvarkaraštis
Pavėžėjimas


Valgiaraštis

G P I S
Statistika
Bendradarbiavimo tiltai Skaityti plačiau...
Seminaras prasidėjo Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Andželikos Vitkūnienės praktine veikla „Darbas su meninio skaitymo tekstu“. Mokytojos parengti mokiniai: Greta Mikutavičiūtė, 6d, deklamavo Balio Sruogos ištrauką "Giesmė apie Gediminą". Amanda Kochanskaitė, 6d, pasidalino patirtimi, kaip mokosi sudėtingų prozos tekstų atmintinai, pademonstruodama pasidarytą schemą ir atmintinai pasakė Mikalojaus Daukšos "Postilės" ištrauką, o Eimantas Raštutis, 8c, skaitė Jurgio Kunčino „Education sentimentale, t.y. Jausmų ugdymas“ iš apysakos „Baltųjų sūrių naktis“ (ištraukos). Po to, išklausėme mokytojos pranešimą “Meninis skaitymas kaip būdas mokyti(s) kalbos kultūros ir ugdyti(s) aukštesniuosius mąstymo gebėjimus“, iliustruotą gausia dalomąja medžiaga kiekvienam dalyviui. Visagino „Verdenės“ gimnazijos, pradinio ugdymo mokytoja ekspertės Danguolės Savičienės pranešimas „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas lavinant kūrybiškumą per lietuvių kalbos pamokas“ buvo pagrįstas praktiniais veiklos pavyzdžiais ir filmuota medžiaga, o autorinė metodinių priemonių paroda „Metodinės priemonės pradiniam ir specialiajam ugdymui. Diferencijavimo galimybės“ sulaukė didelio susidomėjimo. Stendinį pranešimą „Aš augu“ ir „Skaitymo motyvacijos skatinimas“ apie mokymo metodų įvairovę mokant vaikus lietuvių kalbos 4-oje klasėje pristatė pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Lina Navickienė ir Jūratė Jankevičienė bei Daiva Maldžiuvienė iš Visagino „Verdenės“ gimnazijos. Šio teksto autorės ir kvalifikacinės programos vadovės pranešimu „Naujosios kartos užduotys mums“ bei refleksija užbaigėme seminarą.
Visų seminaro dalyvių vardu (jų vietoj planuotų 20 buvo net 39 ) noriu padėkoti puikioms lektorėms: Andželikai Vitkūnienei ir jos komandai (Gretai Mikutavičiūtei, Amandai Kochanskaitei, Eimantui Raštučiui); Danguolei Savičienei, Linai Navickienei, Jūratei Jankevičienei ir Daivai Maldžiuvienei.
Programa buvo savalaikė, aktuali bei reikalinga, nes pamatėme daug praktinių pavyzdžių kaip dirbti su tekstu lavinant aukštesniuosius mąstymo gebėjimus; pasisėmėme patirties iš praktinių pavyzdžių mokinių kūrybiškumo ugdymui ir skaitymo motyvacijos skatinimui per lietuvių kalbos pamokas, peržvelgėme mokymo metodų įvairovę mokant vaikus lietuvių kalbos bei diskutavome apie naujosios kartos keliamas užduotis mums.