REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI

Pamokų laikas
Pirmokų pamokų laikas:
1 pamoka 8.00 - 8.35
2 pamoka 9.00 - 9.35
3 pamoka 9.45 - 10.20
4 pamoka 10.35 - 11.10
5 pamoka 11.20 - 11.55

2-4 klasių pamokų laikas:
1 pamoka 8.00 - 8.45
2 pamoka 9.00 - 9.45
3 pamoka 10.05 - 10.50
4 pamoka 11.10 - 11.55
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.00 - 13.45
Maitinimas

G P I S
Statistika
Mokslo metų pradžios šventė Skaityti plačiau...

Mieli mokiniai, mokinių tėveliai, mokytojai, rugsėjo pirmosios Mokslo metų pradžios šventę kviečiame pradėti Šv. Mišiomis Zarasų bažnyčioje 9.00 val. kartu su visų trijų miesto mokyklų bendruomenėmis. Šventės tęsinys Zarasų ”Santarvės” pradinėje mokykloje 10.00 val.


Administracija
Skelbimas Skaityti plačiau...

2016 m. rugpjūčio 29 d. 15.00 val. Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos mokytojų kambaryje vyks konkursas pretendentų į laisvas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas atrankai vykdyti

Santarvės pradinės mokyklos informacija
Konkursas Skaityti plačiau...
ZARASŲ ,,SANTARVĖS“ PRADINĖ MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

ZARASŲ ,,SANTARVĖS“ PRADINĖ MOKYKLA (įmonės kodas 190203948, Vytauto g. 16, 32110 Zarasai) SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI (1 etatas)

Darbo pobūdis:
Koordinuoti pradinį ugdymą, neformalųjį švietimą ir pagalbą mokiniui, organizuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, sudaryti pamokų tvarkaraščius, neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraščius, kontroliuoti metodinės grupės, klasių vadovų veiklą ir planavimą, planuoti mokytojų, švietimo pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą, atestaciją, vadovauti paskirtoms darbo grupėms ir komisijoms, koordinuoti įvairių tyrimų ir testų atlikimą mokykloje, statistinių duomenų savalaikį pateikimą išorės institucijoms, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą, vykdyti mokyklos interneto svetainės priežiūrą, pildyti mokyklos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, planuoti, teikti pagalbą ir kontroliuoti su neformaliojo švietimo procesu susijusių renginių mokykloje ir už jos ribų organizavimą, organizuoti ir kontroliuoti socialinės, psichologinės pagalbos mokiniams prioritetų nustatymą, pagalbos planavimą ir teikimą, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų ugdymo veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

Ugdymo plano patikslinimas Skaityti plačiau...
Informuojame mokyklos bendruomenės narius dėl pradinio ugdymo programos 2016-2017 m.m. ugdymo plano patikslinimo. Teikiame ugdymo plano patikslinimo darbo grupės pasitarimo protokolo išrašą.


Mokyklos direktorė, Valerija Palivoda
Pamoka priešmokyklinių grupių vaikams Skaityti plačiau...
Baigiantis mokslo metams „Judručių“ teatro mažieji artistai paruošė gamtos pamokėlę pagal Salemono Paltanavičiaus kūrybą. Šiuo renginiu mokiniai įsijungė į respublikinį labdaros ir paramos fondo konkursą „Švieskime vaikus“, kurio steigėjai yra Andrius Mamontovas ir Ramūnas Karbauskis. Mažieji mokytojai paruošė pasakojimus apie Lietuvoje gyvenančius paukščius ir žvėris. Pasitelkdami multimediją demonstravo paukščių ir žvėrių nuotraukas, klausėsi paukščių balsų ir jų pamėgdžiojimų. Tokias pamokas sekančiais mokslo metais artistai pristays ir kitų klasių mokiniams. Džiaugiamės, kad šį tetralizuota pamokėlė patiko žiūrovams.

Gabių mokinių apdovanojimas Skaityti plačiau...
Birželio 1- ąją dieną Zarasų rajono savivaldybėje buvo pagerbti rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, kurie 2015-2016 m.m. respublikos ar tarptautinuose konkursuose, olimpiadose, parodose, varžybose tapo nugalėtojais ar iškovijo prizines vietas. Rajono mokyklų tarpe mūsų pradinukai pasirodė solidžiai ir piniginiais prizais buvo įvertinti gausus būrys mokinių. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės Airinga Šapalaite, 4c klasės mokine, kuri nacionaliniame mokinių raštingumo konkurse „Mažasis diktantas“ užėmė antrąją vietą. (mokytoja Laima Zibolienė).
4 klasių mokinių tikybos viktorina „Gailestingumas atveria širdį vilčiai“ Skaityti plačiau...
Mokslo metų pabaigoje vyko tikybos viktorina, kurioje dalyvavo po 7 mokinius iš kiekvienos ketviros klasės. Vertinimo komisijoje dalyvavo tikybos mokytoja Aurelija Jakutienė iš „Ąžuolo“ gimnazijos ir tikybos mokytoja Danguolė Stukienė iš Pauliaus Šiirvio progimnazijos. Mokiniai iš visų ketvirtų klasių pasirinkę spalvas, pasidalino į keturias grupes. Kiekviena komanda išsirinko savo kapitoną ir pavadinimą. Keturios komandos: „Tikintieji“, „Katalikai“, „ Komunistai“ (nuo žodžio komunija), ir „Krokodiliukai“ turėjo atlikti 6 užduotis: išspręsti kryžiažodžį, pakomentuoti paveikslą (įvykį) iš šv Rašto, apibūdinti šventę, rasti ištrauką iš evangelijos,
Šventė „ Sudie pradine mokykla! ” Skaityti plačiau...
Mokslo metų pabaigoje tradiciškai vyko mokyklos mažųjų abiturientų šventė “Sudie pradine mokykla.“ Pilnutėlėje aktų salėje šurmuliavo susijaudinę ketvirtokų tėvai, seneliai, draugai. Mokyklos skambučio pakviest pro iškilmingą juostų arką įžengė savo mokytojų lydimi susijaudinę ketvirtokai. Mokyklos direktorės įsakymu jiems įteikti Pradinės mokyklos baigimo pažymėjimai. Sėkmingai įveiktas vienas trečdalis mokyklinio kelio. Mokiniai paskutinį kartą šioje mokykloje parodė nuostabią muzikinę programą (scenarijaus autorė mokytoja Alina Guntulienė). Skambėjo nuostabios populiarios lietuvių ir užsienio autorių ir liaudies dainos ir linksmi pašmaikšavimai, grojo liaudies instrumentų kapela,
Mokslo metų pažangumo ir lankomumo apžvalga Skaityti plačiau...
Mokslo metus I- -IV klasėse baigė 330 mokinių, priešmokyklines grupes baigė 69 ugdytiniai.
II mokslo metų pusmetį labai gerai baigė 87 mokiniai. Pirmose klasėse aukštesniuoju lygiu įvertintos 36 mokinių žinios, antrose - 22 mokinių, trečiose – 16 mokinių, ketvirtose- 13 mokinių. Net 10 mokinių daugiau nei I-me mokslo metų pusmetyje buvo įvertinti už puikias mokslo žinias, bei gebėjimus. Konsultacijoms skirtos valandos pasitvirtino, mokinių žinių kokybė pagerėjo. Lyginant su praėjusių metų (2014\2015 m.) II pusmečiu net 16 mokinių geriau baigė mokslo metus.
Džiaugiamės ketvirtokų: Ievos Stankevičiūtės, Eglės Panavaitės, Vaido Girčio, Silvijos Račkauaskaitės, Deimantės Ivanovaitės, Modesto Šerstobojevo, Airingos Šapalaitės,
Mokiniai su A. Šileika mokėsi drožybos amato Skaityti plačiau...
Gegužės 25 d. Zarasų Santarvės pradinės mokyklos ketvirtos klasės mokiniai atvyko į Zarasų rajono policijos komisariate veikiančią tautodailininko Albino Šileikos parodą. Parodų salėje autorius papasakojo apie savo darbą policijos budėtojų dalyje, paaiškino, kaip kuriami medžio drožiniai, prieverpstės, rankšluostinės, bei kaip išgaunamas raštas ant medžio lentelės.

Vėliau A. Šileika moksleivius pakvietė į edukacinį užsiėmimą – vaikams papasakojo saugos taisykles naudojantis drožybos peiliuku. Visi vaikai gavo po paruoštą liepos medžio lentelę ir drožinėjimo peiliuką, o pats tautodailininkas mokė vaikus raižymo meno, kartu su vaikais kūrė raštus.
Sveikatingumo diena Skaityti plačiau...
Gegužės 20 dieną mokykloje vyko sporto ir sveikatingumo diena. Mokiniai klasėse vykdė pasirinktą veiklą. Ketvirtos klasės mokiniai keliavo į Pauliaus Širvio progimnaziją. Būsimieji penktokai susipažino su būsimos mokyklos patalpomis, aplinka, tvarka ir draugiškose kvadrato varžybose berniukų ir mergaičių komandos išbandė savo sportinius gebėjimus su penktokais. Sėkmė lydėjo ketvirtokus. Trečiokai ir antrokai savo jėgas bandė tarpklasinės draugiškose kvadrato varžybose. Iš pat ryto į pirmas klases atvyko Lietuvos sveikatos mokslo universiteto specialistai, kurie atliko PSO Europos augimo stebėsenos tyrimus. O įdienojus pirmokai suskubo aktyviai sportuoti „žalioje aikštelėje“. Priešmokyklinės grupės mokinukai pievutėje prieš mokyklą savo vikrumą ir greitumą įrodinėjo sportinėse estfėtėse. Žinoma, jie nepamiršo parodyti, kaip moka daryti mankštą.