REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI

Pamokų laikas
Pirmokų pamokų laikas:
1 pamoka 8.00 - 8.35
2 pamoka 9.00 - 9.35
3 pamoka 9.45 - 10.20
4 pamoka 10.35 - 11.10
5 pamoka 11.20 - 11.55

2-4 klasių pamokų laikas:
1 pamoka 8.00 - 8.45
2 pamoka 9.00 - 9.45
3 pamoka 10.05 - 10.50
4 pamoka 11.10 - 11.55
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.00 - 13.45
Pamokų tvarkaraštis


Dalykų tvarkaraštis
Pavėžėjimas


Maitinimas

G P I S
Statistika
Sporto ir sveikatingumo diena Skaityti plačiau...
Rugsėjui įpusėjus, „Santarvės“ pradinės mokyklos mokiniai dalyvavo Sporto ir sveikatingumo dienos veikloje. Nukritus sodriai rasa, mokiniai, lydimi mokytojų išžygiavo į mėgstamiausias Zarasų apylinkės vietas. Vaikai žaidė žaidimus, rengė varžybas, atliko kūrybines užduotis, džiaugėsi rudėnėjančia gamta ir dar šiltais saulutės spinduliais. Po kelių valandų veiklos gamtoje (ežero pakrantėje, prie miško, upės, pievoje,, saloje..) grįžusių mokinukų akutės švytėjo džiaugsmu, o įkaitę skruostukai liudijo, kad laikas skirtas aktyviam judėjimui nenuėjo veltui. Juk po malonaus fizinio krūvio ir vadovėlių užduotys bus lengviau įveikiamos.
IŠVYKA Į ANTALIEPTĘ Skaityti plačiau...
Rugsėjo 16-ą dieną Id klasės mokiniai, lydimi mokytojos ir Urtės mamytės Eglės, vyko į Antalieptę, kur keliavo ,,Šavašos pažintiniu taku“.
Ekskursijos metu perėję per lieptą užrištomis akimis (tai stebuklingas lieptas),mokiniai pakliuvo į pagoniškus laikus, kai deivės ir pasakiškos būtybės vaikščiojo žeme ir su žmonėmis taikiai sugyveno.
Eidami Šavašos pažintiniu taku mokiniai grožėjosi unikalia kraštovaizdžio draustinio gamta, mitologiniu Lūžų akmeniu, dalyvavo šventinėse apeigose, sutiko ne vieną mitologinę būtybę- Medžiorą, Kaukutį, deivę Mildą. Pabuvojo ,,Meilės saloje“, žaidė žaidimus, keliavo per penkis lieptelius.

Ekskursija į Žemės ūkio mokyklą Skaityti plačiau...
Gražų rugsėjo 9 dienos rytą su mokytoja Galina ir klase aplankėme Žemės ūkio mokyklą. Mokykla yra labai didelė, graži, suremontuota. Mus nuvedė į didžiulę aktų salę. Ten vyksta šokiai, konkursai, koncertai. Apžiūrėjome įvairias klases. Anglų klasėje su mokytoja kalbėjome angliškai. Ji mums parodė seną, labai storą žodyną. Tokio dar nebuvom matę. Darbų kabinete mus pavaišino skaniu kompotu. Dar buvome dirbtuvėse pažiūrėti techniką. Kai kurie vaikai vairavo traktorių, kiti mašiną, aišku šalia sėdėjo mokytojas. Lankėmės bendrabutyje, kur gyvena mokiniai. Labai gražu ir tvarkinga. Ši išvyka mums labai patiko. Ačiū mokytojai Galinai, Ernesto mamai Loretai ir ekskursijos vadovei Aurelijai.


SPORTO NAUJOVĖS IKIMOKYKLINUKAMS IR PRADINUKAMS Skaityti plačiau...
Rugsėjo 6 d. į Zarasų „Santarvės“ pradinę mokyklą rinkosi rajono ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai, kuriems Lietuvos sporto universiteto (LSU) doc. dr. Ilona Tilindienė vedė kvalifikacijos tobulinimo kursus „Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus Lietuvos vaikų fizinio pajėgumo matavimo metodika“. Šie kursai - tai LSU vykdomo tarptautinio projekto „Ikimokyklinio bei pradinio ugdymo turinio modernizavimas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, įdiegiant fizinio pajėgumo testavimo metodiką“ dalis. Iš viso projekto metu kursai bus surengti 1200 pedagogų iš 60 savivaldybių.
Sėkmingų moklo metų! Skaityti plačiau...
Atėjo šventė į namus,
Pakvipo viskas knygom.
Rugsėjis su tavim perpus
Užsiėmė dalybom.
Dalino rudenio lapus
Lapus baltųjų knygų,
Pavertęs rašalą lietum
Lydės tave mokyklon.

Mokslo metų pradžios šventė Skaityti plačiau...

Mieli mokiniai, mokinių tėveliai, mokytojai, rugsėjo pirmosios Mokslo metų pradžios šventę kviečiame pradėti Šv. Mišiomis Zarasų bažnyčioje 9.00 val. kartu su visų trijų miesto mokyklų bendruomenėmis. Šventės tęsinys Zarasų ”Santarvės” pradinėje mokykloje 10.00 val.


Administracija
Skelbimas Skaityti plačiau...

2016 m. rugpjūčio 29 d. 15.00 val. Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos mokytojų kambaryje vyks konkursas pretendentų į laisvas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas atrankai vykdyti

Santarvės pradinės mokyklos informacija
Konkursas Skaityti plačiau...
ZARASŲ ,,SANTARVĖS“ PRADINĖ MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

ZARASŲ ,,SANTARVĖS“ PRADINĖ MOKYKLA (įmonės kodas 190203948, Vytauto g. 16, 32110 Zarasai) SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI (1 etatas)

Darbo pobūdis:
Koordinuoti pradinį ugdymą, neformalųjį švietimą ir pagalbą mokiniui, organizuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, sudaryti pamokų tvarkaraščius, neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraščius, kontroliuoti metodinės grupės, klasių vadovų veiklą ir planavimą, planuoti mokytojų, švietimo pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą, atestaciją, vadovauti paskirtoms darbo grupėms ir komisijoms, koordinuoti įvairių tyrimų ir testų atlikimą mokykloje, statistinių duomenų savalaikį pateikimą išorės institucijoms, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą, vykdyti mokyklos interneto svetainės priežiūrą, pildyti mokyklos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, planuoti, teikti pagalbą ir kontroliuoti su neformaliojo švietimo procesu susijusių renginių mokykloje ir už jos ribų organizavimą, organizuoti ir kontroliuoti socialinės, psichologinės pagalbos mokiniams prioritetų nustatymą, pagalbos planavimą ir teikimą, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų ugdymo veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

Ugdymo plano patikslinimas Skaityti plačiau...
Informuojame mokyklos bendruomenės narius dėl pradinio ugdymo programos 2016-2017 m.m. ugdymo plano patikslinimo. Teikiame ugdymo plano patikslinimo darbo grupės pasitarimo protokolo išrašą.


Mokyklos direktorė, Valerija Palivoda
Pamoka priešmokyklinių grupių vaikams Skaityti plačiau...
Baigiantis mokslo metams „Judručių“ teatro mažieji artistai paruošė gamtos pamokėlę pagal Salemono Paltanavičiaus kūrybą. Šiuo renginiu mokiniai įsijungė į respublikinį labdaros ir paramos fondo konkursą „Švieskime vaikus“, kurio steigėjai yra Andrius Mamontovas ir Ramūnas Karbauskis. Mažieji mokytojai paruošė pasakojimus apie Lietuvoje gyvenančius paukščius ir žvėris. Pasitelkdami multimediją demonstravo paukščių ir žvėrių nuotraukas, klausėsi paukščių balsų ir jų pamėgdžiojimų. Tokias pamokas sekančiais mokslo metais artistai pristays ir kitų klasių mokiniams. Džiaugiamės, kad šį tetralizuota pamokėlė patiko žiūrovams.

Gabių mokinių apdovanojimas Skaityti plačiau...
Birželio 1- ąją dieną Zarasų rajono savivaldybėje buvo pagerbti rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, kurie 2015-2016 m.m. respublikos ar tarptautinuose konkursuose, olimpiadose, parodose, varžybose tapo nugalėtojais ar iškovijo prizines vietas. Rajono mokyklų tarpe mūsų pradinukai pasirodė solidžiai ir piniginiais prizais buvo įvertinti gausus būrys mokinių. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės Airinga Šapalaite, 4c klasės mokine, kuri nacionaliniame mokinių raštingumo konkurse „Mažasis diktantas“ užėmė antrąją vietą. (mokytoja Laima Zibolienė).