REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI

2% parama mokyklai


Pamokų laikas


Pamokų tvarkaraštis


Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Dalykų tvarkaraštis
Pavėžėjimas


Valgiaraštis

G P I S
Statistika
Jaunasis dailininkas Skaityti plačiau...
Piešti žmogus išmoko dar tada, kai nemokėjo rašto. Piešiniais perduodavo žinias, informaciją. Ir dabar vaikai pirmiausia išmoksta piešti. Piešimas tai veikla, kuri lavina vaizduotę, kūrybiškumą, leidžia išreikšti jausmus, mintis. Mokykloje dailė yra viena iš mėgstamiausių mokinių veiklų, nes jos metu yra paliekama galimybė laisvai kurti. Vien pamokos laiko kūrybai neužtenka, todėl dalis moksleivių mielai renkasi neformaliojo užsiėmimo veiklas. Dailės būrelio mokiniai mokosi pažinti meno pasaulį, savo darbams panaudoja įvairias meninės raiškos priemones, susipažįsta su dailės rūšimis ir tautodaile. Esant galimybei dalyvauja konkursuose, lanko parodas.

Nijolė Ragauskienė
ROBOTAI VASAROS STOVYKLĖLĖJE Skaityti plačiau...
Vasaros stovyklėlėje „Robotų diena“. Valio!!! Susikaupę išklausėme mokytojos Alinos Guntulienės nurodymų ir pradėjome įdomų darbą. Spalvoto popieriaus lapą lenkėme pusiau, po to padalinome į keturias lygias dalis. Sulenkę per pusę kirpome nuo lenkimo vidurio vienodais tarpeliais iki sekančios lenkimo linijos ir roboto kūnelis „armonikėlė“ pavyko. Kiekvienas mokinys stengėsi savo roboto galvytę ir anteną kuo išradingiau papuošti. Buvome draugiški, padėjome vienas kitam, pasidalinome priemonėmis. Valdymo pulteliui reikėjo dviejų lazdelių. Pritvirtinę lipnia juostele lazdeles jau galėjome valdyti robotus ir duoti jiems nurodymus: „atsistok“, „atsisėsk“, „padaryk špagatą“...Buvo labai linksma ir gera. Džiaugėmės visi. Paskutinę saulėtą vasaros stovyklėlės dieną ėjome maudytis ir žaisti į Zarasų ežero paplūdimį. Labai nesinorėjo skirtis, bet stovyklėlė jau baigėsi...Mokytojos Danutė Tumalovičienė ir Alina Guntulienė
KELIONĖ Į KAUNĄ Skaityti plačiau...
Mes, Zarasų „Santarvės“ mokyklos 4a klasės mokiniai, mėgstame tyrinėti, eksperimentuoti, keliauti. Kai mūsų mokytoja Dalia Kukonenko pristatė mums Kauno tvirtovės 7 forto edukacines programas „Šalčio kerai“ir „Kareiviški lobiai“, mes labai panorome ten nuvykti ir išbandyti savo jėgas. Kelionė užtruko tris valandas, tačiau visai neprailgo, nes mes šmaikštavome,klausėmės muzikos ir patys dainavome. Pagaliau pasiekėme Kauno tvirtovės 7 fortą. Pirmiausia mus nuvedė į laboratoriją. Visiems liepė užsivilkti baltus chalatus ir užsidėti ant akių didellius akinius. Pavirtome tikrais mokslininkais – tyrinėtojais. Vykdydami edukacinę programą „Šalčio kerai“ sužinojome, kad skysto azoto temperatūra yra -196 C laipsniai. Įdomiausia buvo tai, kad ne tik stebėjome bandymus, bet ir dalyvavome juos atliekant. Į konteinerį buvo įpilta skysto azoto. Mes kiekvienas turėjome po pripūstą balioną. Programos vadovės paklausė, ar tilps visi 18 balionų? Žinoma, mes vienbalsiai sušukome, kad netilps. Netekome amo, kai visi 18 balionų pasislėpė konteineryje.Mat nuo didelio šalčio jie susitraukė , kai juos išmetė ant grindų, balionai vėl įgavo savo formą. Kito bandymo metu vadovės pademonstravo, kaip greitai galima sušaldyti įvairius maisto produktus. Pasirodo, taip sušalę, jei tampa labai trapūs: dešrelė, braškė, salotų lapai, taukštelėjus plaktuku suskilo į šipulius. Taip atsitiktų ir su mūsų pirštais, jeigu juos įmerktume į skystą azotą. Apie tai perspėjo vadovės. Įdomybės tęsėsi. Į didelį mėgintuvėlį pylėme vandens, aliejaus, dažų ir įbėrėme sauso ledo.Taip pasidarėme Lavos lempą. Labai patiko stebėti, kaip sumaišius specialiame aprate indų ploviklį su sausu ledu, gaunami ilgai nesprogstantys muilo burbulai. Programos pabaigoje, vadovės iš kondensuoto pieno, persikinio jogurto ir sauso ledo pagamino ledų ir mus visus pavaišino.
<...>

Klasiokų įspūdžius užrašė Adrija Augulytė ir Goda Gaulytė
PARODA VILNIAUS ROTUŠĖJE Skaityti plačiau...
Mus pasiekė džiugi žinia, kad 3b klasės mokinės Lianos Angelinos Morozovos piešinys „Mano klasiokai“ eksponuojamas Vilniaus rotušėje. Birželio 1 dieną Vilniaus rotušėje atidaryta Nacionalinio Lietuvos mokinių piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“ geriausių darbų paroda. Viso konkursui buvo pateikti 648 darbai. Lianos piešinys pateko į respublikos geriausiųjų darbų 60 – tuką. SVEIKINAME LIANĄ su puikiu pasiekimu!!! Paroda eksponuojama Vilniaus rotušėje nuo birželio 1 dienos iki birželio 19 dienos. Kviečiame apsilankyti...
3b klasės mokytoja Danutė Tumalovičienė
Futbolo pamokėlės Skaityti plačiau...
Vaikų futolo treneris iš Dusetų - Rimas Vaitukaitis pirmų – antrų klasių mokiniams pravedė futbolo pamokėles. Trenerio tikslas – nuo kių mokslo metų pradžios mokyti žaisti futbolą mergaites. Mokiniams šios linkmos, patraukliai pritaikytos šio amžiaus vaikams pamokėlės labai patiko. Tai Tikimės, kad mergaitės susidomėjo ir drąsiai ateis į futbolo treniruotes. Belieka sekti informaciją.
Nijolė Ragauskienė
„Mes skubame užaugti“ Skaityti plačiau...
Į gausiai susirinkusių tėvelių, senelių, mažųjų draugų salę ryžtingai įžygiavo priešmokyklinių grupių mokinukai. Ilgai ir atsakingai ruošėsi šiai šventei būsimieji pirmokai. O jau ką išmoko, tai ir rimtai pristatė žiūrovams savo programėlėje. Per visus mokslo metus dalyvavę ugdomojoje veikloje mažieji mokinukai įrodė, kad geba ne tik raiškiai deklamuoti, puikiai dainuoti, linksmai šokti, bet ir skaityti, minti mįsles... svajoti apie pirmą klasę. O už pagalbą kraunant žinių, praktinių gebėjimų bagažą mažieji jaudinančiais dainos žodžiaias dėkojo tėveliams ir antroms mamoms – savo mokytojoms : Larijai, Jolantai, Daivai.
Į tave, o mokyklėle,
Gretai atskubėsim.
Nešini gražaiausią gėlę
Ir svajonių vėją.
Mokyklos direktorė Valerija Palivoda įteikė pažymėjimus liudijančius, kad mažieji mokinukai sėkmingai pasiruošė keliauti į pirmą klasę. Kasdieninė, kantri, bet kartu ir įdomi veikla, vadovaujant patyrusioms pedagogėms, išaugino ir brandžius vaisius. Pirmų klasių mokytojos visada taria padėkos žodžius savo kolegėms už tinkamai paruoštus pirmai klasei mokinius.
Prasidedant vasaros atostogoms linkime, kad jos būtų saugios, labai turiningos mokiniams, jų tėveliams ir mokytojoms.

Nijolė Ragauskienė
Nuotraukos Jekaterinos Kostygovos
Anglų kalbos pamokėlės pirmokams Skaityti plačiau...
Šiais mokslo metais pirmų klasių mokiniai turėjo galimybę susipažinti su anglų kalbos pradmenimis. Anglų kalbos pamokelę kartą į savaitę nuo rudens vedė savanorė iš Pensilvanijos (JAV) Katrina Karlsons. Bendrauti su tik angiškai kalbančia mokytoja mažiesiams buvo šioks toks įšūkis. Katrina žaidybiniais, metodais sugebėjo sudominti pirmokėlius neįprastai tariamų žodžių skambesiu. Mokinukai besimokydami dainelių, spalvindami, žaisdami mielai dalyvaudovo veikloje. Patrauklių pamokėlių kiekviena pirmokų klasė laukdavo su nekantrumu. Elementarių sakinukų mokymas nesudarė sunkumų ir baigiantis mokslo metams vakai gebėjo trumpai papasakoti apie save. Betarpiškas ir malonus bendravimas su mokytoja vaikams teikė džiaugsmo ir pasididžiavimo savimi. Kiekviena klasės grupė surinko baigiamojo darbo rezultatų apibendrinimo kraitelę, kuria galėjo pasidžiaugti ir mokinių tėveliai. Atsisveikindami pirmokėliai gegužės mėnesio pabaigoje su mokytoja džiaugėsi savo įgytų žinių bagažėliu. Mokyklos direktorė Valerija Palivoda, dėkodama Katrinai Karlsons, mokiniams surengė mini egzaminuką, paprašydama pirmokus išversti į anglų kalbą linkėjimą savanorei. Su užduotim bendrom jėgom mokiniai susidorojo. Tikimės, kad ateinančiais mokslo metais būsimieji antrokai drąsiai pravers anglų kalbos kabineto duris ir mielai mokysis užsienio kalbos.
Anglų kalbos mokytojos Jurgos Lizunovienės dėka savanorė turėjo galimybę vesti pamokėles ir vyresnių klasių mokiniams. Surengta anglų kalbos olimpiada ketvirtų klasių mokiniams parodė gan neblogus mokinių anglų kalbos žinių rezultatus. Olimpiados nugalėtojams už puikius rezultatus mokslo metų pabaigoje buvo įteikti padėkos raštai.

Nijolė Ragauskienė
Vasaros stovyklėlės ,,Pažink savo kraštą“ antra diena Skaityti plačiau...
Birželio 5d. Oc, IId ir IIIb klasių mokiniai, kurie lanko dieninę stovyklėlę, lydimi mokytojų D. Šileikienės, A. Guntulienės ir D. Tumalovičienės lankėsi Stelmužėje. Mokiniai matė seniausią medį ąžuolą, kuris yra daug ko regėjęs. Apie jį net sklando legendos ir pasakojimai. Buvo manoma, kad per jo drevę galima buvo nusileisti į požemio pasaulį, kad po jo šaknimis gali būti lobis, o po jo šakomis degusi šventoji ugnis, prie medžio šaknų buvo deginami aukurai bei aukos dievams. Nėra tiksliai žinoma, kas nutiko jo viršūnei. Legendos pasakojimu, kad ja baudžiauninkai užtvėrė kelią piktam carui, kad negalėtų privažiuoti. Apsilankėme ir prie vergų bokšto, kuriame caro dvariškiai Valujevai ( jiems to metu priklausė dvaras), kalindavo ir bausdavo baudžiauninkus. Yra ir kitų versijų apie šį bokštą. Vėliau keliavome Stelmužės pažintiniu parko taku. Ten mokiniai matė daug skulptūrų, atpažino medžius, krūmus, kai kuriuos žolinius augalus. O kokia ekskursija be žaidimų. Vaikai savo malonumui praleido laiką ir jiems skirtose žaidimų aikštelėse. Ir galutinis maršrutas – Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero. Štai toks buvo mūsų antros dienos maršrutas. Smagu, kad dauguma mokinių, kurie nebuvo apsilankę šiose vietovėse, tai pamatė pirmą kartą. Manau, kad tikrai nuostabus jausmas pažinti savo kraštą, mylėti ir gerbti jį. Esame dėkingi mokyklos direktorei V. Palivoda ir vairuotojui Arūnui Vainiūnui.

Mokytoja A. Guntulienė
Paskutinė mokslo metų diena Skaityti plačiau...
Visas gegužio mėnuo buvo vasariškai šiltas ir kiekvieną dieną pasvajodavom apie paskutinę mokslo metų dieną. Ir ji atėjo – smagi, karšta, saulėta, kvepianti žaluma, gėlėm... Džiugiai šurmuliuojantys mokinukai mokyklos kieme nestygo vietoje... smagios šypsenos, blizgančios akys liudijo, kad nuotaika puiki. Draugiškai sugiedoję mokyklos himną, nekantriai laukė mokyklos direktorės Valerijos Palivoda įsakymo paskelbimo apie mokslo metų baigimo ir kėlimo į aukštesnę klasę rezultatus. I-III klasę baigė 253 mokiniai. 57 mokiniams buvo įteiktos padėkos už labai gerą mokymąsi. 96 mokinių žinios ir gebėjimai įvertinti pagrindiniu lygiu. Mokiniams buvo įteiktos padėkos už laimėjimus tarptautiniame matematikos konkurse KENGŪRA, gamtos ir lietuvių kalbos KENGŪROS konkursuose. Pirmų klasių mokiniams muzikinį sveikinimą skyrė antrokai Paulina ir Arnoldas, išraiškingai ir labai nuotaikingai padainuodami dvi linksmas daineles. Dėl techninių kliūčių muzikinė garso kokybė buvo silpna, bet solistai nepasimetė ir puikiai atliko savo numerius. Juk jie respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ dalyviai. O antrokams ir trečiokams savo daineles skyrė mokyklos choras „Šypsenelės“, kurie padainavo „Saulytės karutis“ ir „Su gegužio aitvarais“. Palinkėję vieni kitiems smagių ir saugių atostogų mokiniai paskutinį kartą sugužėjo į klases.
Tikimės, kad vasara bus palanki prasmingam poilsiui, įsimintiniems įspūdžiams, plečiant akiratį, stiprinant sveikatą ir, žinoma, randant laiko geriems darbams.

Nijolė Ragauskienė
„Sportas – sveikatos sparnai“ Skaityti plačiau...
Tradicinė mokyklos sporto ir sveikatingumo šventė vyko Zaraso ežero Didžiojoje saloje. Šventė prasidėjo bendra nuotaikinga mankšta, kurią energingai pravedė anglų kalbos mokytoja Jurgita Lizunovienė. Mokyklos direktorė Valerija Palivoda sveikindama šventės dalyvius, palinkėjo puikios nuotaikos, džiaugtis bendravimu, sportinių rungtinių kova ir didžiuotis, kad turim nuostabų gamtos kampelį, kuriame smagu ilsėtis, sportuoti ir pramogauti. Kiekviena paralelinių klasių grupė turėjo numatę savo veiklą. Pirmų klasių grupė žaidė, piešė Didžiosios estrados slėnyje, keliavo hipodromo taku, tyrinėjo augančius augalus. Antrų kasių mokiniai tinklinio aikštelėje žaidė paplūdimio kvadratą, piešė ant asfalto, žaidė judriuosius žaidimus ir daug bendravo, trečiokai organizavo sportines, netradicines estafetes paplūdimyje. Ketvirtų klasių sportinę veiklą organizavo ir jai vadovavo Ignalinos sveikatos biuro specialistė Sveta Vilkauskienė ir mokyklos sveikatos priežiūros darbuotoja Regina Antipova. Krepšinio aikštelėje vyko tikslingai ketvirtų klasių mokiniams parinkos linksmos ir netradicinės estafetės, žaidimai. Linksmas šurmuliavimas, pergalės džiaugsmo šūksniai, nuoširdus juokas, liudijo, kad jau baigiasi mokslo metų rūpesčiai ir artėja labai labai išsiilgoji vasara. Saulės spinduliukai negailėjo šilumos ir uoliai kaitino šventės dalyvius. Netruko prabėgti veiklai skirtas laikas ir atėjo metas džiaugtis iškovotais apdovanojimais. Išskirtinis dėmesys buvo skirtas kervirtokams. Kiekvienas sportinio renginio dalyvis ir ketvirtokų mokytojos buvo apdovanoti Padėkos raštais, kuriuos įteikė Ignalinos visuomenės sveikatos biuro atsakingoji specialistė Sveta. Mokyklos direktorė už aktyvią, sportinę, kūrybę veiklą kiekvienai klasei įteikė Padėkos raštus ir palinkėjo, kad vasaros metu visi mokiniai ir moktytojai aktyviai draugautų su sportu, mankšta, leistų pailsėti mobiliems telefonams, kompiuteriams. Juk šis laikas, kada galima džiaugtis šiluma, saule, vandeniu yra labai trumpas. Klasių būreliai neskubėjo grįžti į mokyklą. Juk šią dieną prasidėjo kurortinio sezono atidarymas ir saloje dar buvo ką pamatyti, nuveikti ir pasidžiaugti. Žinoma, būtų dar smagiau, kad paplūdimyje šio amžiaus vaikams būtų daugiau priemonių sportuoti, judėti...Todėl priešmokyklinio amžiaus grupių mokiniai pasiliko mokyklos sporto aikštelėje. Sportinius žaidimus jiems organizvo grupių pedagogės. Joms talkino Nojaus tėvelis Rimantas Bogušas. Už puikų sportavimą Rimantas kiekvieną grupę apdovanojo sportinėm priemonėm ir saldžiom dovanom. Tikimės, kad paplūdimyje ateityje atsiras daugiau erdvių mažyliams, kur būtų galima žaidžiant patirti daugiau pramogų, (laipynių , sūpynių, karstyklių ir pan.). Ir pasigedom suoliukų. Deja, močiutės, atėję pasirgti už anūkus, negalėjo ilgai stovėti saulės atokaitoje. Mokiniai ir jų tėveliai mielai būtų ilgiau pailsėję ant patogių suoliukų. Belieka laukti, kad ši labai svarbi poilsiui priemonė kitais metais jau bus paruošta prie sportinių aikštelių ir šventėje galės ir norės dalyvauti daugiau mokyklos bendruomenė narių.

Nijolė Ragauskienė
VASAROS STOVYKLĖLĖ „PAŽINK SAVO KRAŠTĄ“ Skaityti plačiau...
Birželio 4 dieną prasidėjo mokinių vasaros stovyklėlė „Pažink savo kraštą“, skirta atkurtos Lietuvos 100 – mečiui. Pirmadienį 2b, 2d, 3a, 3b kl. mokiniai su mokytojomis Janina, Alina ir Danute išvažiavo į Liaudiškių kaimą, kur yra Balto ežero parkas. Pažintiniu taku, kurį puošė įvairios skulptūros, ėjome žemyn prie Balto ežero. Grožėjomės įspūdingais gamtos vaizdais ir ežero sodyba. Pailsėję pavėsinėje ėjome toliau. Prie upelio sodybos mus „pasitiko“ gražuolis beržas, vėliau – drebulė, kurios lapeliai vis virpėjo...Upelio sodybos pavėsinėje draugiškai susėdę pusryčiavome ir bendravome. Išsiaiškinome, kad beveik pusė vaikų Balto ežero parke apsilankė pirmą kartą. Tęsėme kelionę Zarasų aerodrome, kur mūsų laukė daug įdomybių. Susipažinę su saugaus elgesio taisyklėmis buvome įleisti pažintinei – mokomajai veiklai lėktuvų „name“ – angare. Sename lėktuve, nuspalvintame Lietuvos trispalvės spalvomis, dar vadinamu „kukurūzniku“, tilpome visi. Kas norėjo, galėjo pasėdėti prie valdymo pulto ir trumpam pabūti lakūnu. Veiklos vadovas Audrius Kuzma pakvietė 9 – 11m. amžiaus vaikus lankyti Zarasų aviacijos mokyklą, kur vaikai turės galimybę išmokti pilotuoti mokyklinius orlaivius ir mokytis aviacijos teorijos bei įgyti techninių žinių. Vėliau pasimokėme sklandytuvo pilotavimo meno. Mokiniams labai patiko sklandytuvas „Ryklys“. Daug džiaugsmo ir teigiamų emocijų patyrėme skraidindami aitvarus. Net vėjas mums buvo palankus ir mūsų vadovui pavyko padaryti „mirties kilpą“. Mes labai stengėmės, bet mums nepavyko pakartoti šio vadovo triuko. Todėl nutarėme lankyti Zarasų aviacijos mokyklą ir išmokti šio aitvarų valdymo bei orlaivių pilotavimo meno. Padėkoję už įdomią veiklą Zarasų aerodrome Audriui Kuzmai, grįžome mokykliniu geltonuoju autobusiuku į mokyklą. Ačiū autobusiuko vairuotojui už pavėžėjimą, o mokyklos Direktorei už leidimą.

Mokytojos Danutė Tumalovičienė,
Alina Guntulienė ir Janina Trimonienė